begyndelsesbogstav

begyndelsesbogstav
initial;
[lille begyndelsesbogstav] small initial letter;
[stort begyndelsesbogstav] initial capital.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn — (1) TEKSTBEGYNDELSE MV. Første ord i en tekst, fx i en bog, en avis, et digt, et brev eller en annonce, skrives med stort begyndelsesbogstav. Det gælder også første ord i et tekstafsnit, fx i et kapitel, en paragraf eller et »nyt afsnit«… …   Dansk ordbog

  • § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign. — Denne paragraf giver ikke en udtømmende oversigt over hvordan man bruger store og små bogstaver i forkortelser og lign. Men den behandler nogle vigtige grupper af forkortelser mv. hvor brugen af store og små bogstaver ligger nogenlunde fast. (1)… …   Dansk ordbog

  • § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer — (1) TILTALEPRONOMENER Tiltalepronomenerne I og De skrives med stort begyndelsesbogstav. Det samme gælder bøjningsformerne af De: Dem og Deres. De øvrige tiltalepronomener og bøjningsformer af tiltalepronomener skrives med lille: du, dig, din, dit …   Dansk ordbog

  • Xi — Det 14. bogstav i det græske alfabet. På det latinske alfabet gengives det som x eller ks. Udtales [ks], som begyndelsesbogstav dog [s]. For eksempel i Xerxes …   Danske encyklopædi

  • begyndelse — be|gyn|del|se sb., n, r, rne (fork.: beg.), i sms. begyndelses , fx begyndelsesbogstav, begyndelsespunkt …   Dansk ordbog

  • initial — I i|ni|tial 1. i|ni|tial sb., et, er, erne (forbogstav, begyndelsesbogstav) II i|ni|tial 2. i|ni|tial adj., t, e (som udgør indledningen til noget) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”